Bør du tilbyde en stresstest til din medarbejder?

Stresset kollega

Leder: Kan du tillade dig at bede din medarbejder tage en stresstest?

Du kender det muligvis: en af dine medarbejdere ser ikke ud til at trives. Du kan ovenikøbet mistænke medarbejderen for at have stress. Men hvad gør du? For er det overhovedet dit ansvar at spotte stress hos din medarbejder, og kan du tillade dig at bede din medarbejder om at tage en stresstest uden at træde dem over tæerne? Læs med i dette blogindlæg, hvor vi vil besvare ovenstående spørgsmål samt berøre mange af de udfordringer, du som leder kan opleve, hvis din medarbejder udviser stresssymptomer.

Stress kan koste dig som leder over 1 million kroner

Der dukkede muligvis allerede en medarbejder op i dine tanker, da du læste ovenstående afsnit. Statistisk set ville det i hvert fald give mening, hvis der gjorde. Stress forekommer nemlig for mere end 500.000 danskere årligt, og er ansvarlig for 1,5 millioner ekstra sygefraværsdage om året, viser tal fra Stressforeningen. Og eftersom en sygemelding grundet stress kan koste dig som leder over 1 million kroner, så er der nærmest ingen ledere, der har råd til ikke at fokusere på stress og forebyggelse heraf (Du kan i øvrigt læse mere om, hvad det koster dig at have en sygemeldt medarbejder i vores blogindlæg ”Hvad koster en sygemelding”. Derfor er det også en rigtig god ide at være på forkant med den skadelige stress, så både du og dine medarbejdere kan gå en stor bue udenom den.

Det er dit ansvar

I løbet af de sidste mange års arbejde med stress i virksomheder har vi snakket med ledere, der har undret sig over, om det i virkeligheden er deres eller medarbejderens eget ansvar at forebygge stress hos medarbejdere. Og selvom omstændighederne kan skifte, så er vores svar altid meget entydigt: som leder er det dit ansvar at sikre, at dine medarbejdere ikke bliver stressede!

Men hvordan gør du så det? Et andet spørgsmål vi ofte støder på er, om man fx kan tillade sig at bede sin medarbejder om at tage en stresstest, eller om det vil virke stødende? Her findes der ikke et entydigt svar, for du kan som leder ikke helgardere dig overfor, hvordan din medarbejder vil tage imod sådan en forespørgsel. Nogle vil opleve det som et befriende pust som skaber klarhed og kommunikation, og andre vil se det som et angreb og lukke i som en østers, hvilket kun vil gøre problemet værre. Det er derfor vigtigt, at du omgås dette varsomt. Vi anbefaler derfor, at du som leder opfordrer den pågældende medarbejder til at tage en samtale med en arbejdspsykologisk konsulent, og hvis medarbejderen selv udtrykker et ønske om dette, kan en stresstest være en mulighed.

Ligegyldigt om medarbejderen reelt har ramt belastningsgrænsen og er blevet stresset, eller om medarbejderen måske endnu har noget belastning at give af, så vil en samtale med en arbejdspsykologisk konsulent udelukkende kunne øge forebyggelsen og behandlingen. Det er altså aldrig ’spildte penge’ at investere i en sådan samtale, og både du og din medarbejder vil efterfølgende have klarhed over medarbejderens trivselstilstand, have en klar forståelse af hvad det næste i forløbet bør være og derudover vide, at det hele er blevet håndteret af professionelle med mange års erfaring.

En stresstest, der dur

Hvis du allerede har introduceret din medarbejder til tanken om en samtale med en arbejdspsykologisk konsulent, og din medarbejder har sagt ”ja tak” til forløbet, så kan det være en rigtig fin ide at foreslå medarbejderen at tage en stresstest. Dette skyldes, at en stresstest vil stille medarbejderen nogle spørgsmål, som skaber refleksion over egen trivsel. Denne refleksion minder i virkeligheden om en dagbog, og de tanker og opdagelser, som kommer ud af en sådan test, vil kunne danne grobund for en mere målrettet samtale med en arbejdspsykologisk konsulent. Det vigtigste her er, at medarbejderen selv ønsker at tage testen, og at testen bliver gennemgået i fællesskab med den arbejdspsykologiske konsulent.

Men hvilken test skal du så præsentere din medarbejder for? Der er utrolig mange stresstests på internettet, og kvaliteten af dem er ligeså svingende, som antallet af dem er stort. Vi har derfor lavet den nødvendige research for at kunne udvælge en af de bedste på markedet til dig, så du er sikker på at få et retvisende resultat omkring din medarbejders trivselstilstand.

FHO (Fagbevægelsens Hovedorganisation) anerkender problemet med stress i ligeså høj grad som os. De har udarbejdet en test til deres mere end 1,4 millioner medlemmer, som kan hjælpe med at give medlemmerne en ide om, hvordan deres egen trivselstilstand er. Denne test er rigtig effektiv, fordi spørgsmålene er inddelt i de tre symptomgrupper, som stress kan ses i. Hvis du ikke endnu kender til de tre symptomgrupper, kan du læse meget mere om dem i blogindlægget ”Alt om stress – hvad, hvordan og hvorfor!”. Ved at inddele spørgsmålene i de tre symptomgrupper er denne test mere grundig i sin analyse end majoriteten af de andre.

Tryk her for at tage testen.

Du kan også prøve Klausens stresstest her.

Sådan skal du tolke resultaterne

Der hvor testen må krybe til kort er i resultatbeskrivelsen. Testen inddeler respondenterne i tre grupper: grøn gruppe med navnet ”Afslappet niveau”, gul gruppe med navnet ”Mellem niveau” og rød gruppe med navnet ”Højt niveau”. Når en respondent har gennemført testen, vil de få vist, hvilken gruppe de tilhører samt en bemærkning omkring, om de bør være opmærksomme på deres symptomer eller ej. Dette mener vi slet ikke er fyldestgørende nok for at sikre en forebyggende effekt. Vi har derfor udarbejdet følgende uddybende resultatbeskrivelse, som vil gøre dig langt klogere på dine medarbejderes trivselstilstand, og hvordan du forbedrer og/eller bibeholder den:

  • Afslappet niveau

Hvis du eller din medarbejder ender i grøn gruppe med resultatet Afslappet niveau, er I et rigtig godt sted. Opgaven er nu at forblive afslappet! Det er nemlig ikke en garanti at forblive afslappet – det kræver, at man arbejder for det. Vi anbefaler derfor, at man gennemfører vores stressforebyggende video- og podcastkursus. På den måde har man den nødvendige viden og de nødvendige redskaber til at forblive afslappet – også selvom man befinder sig i en periode eller situation med øget belastning.

  • Mellem niveau

Hvis du eller din medarbejder ender i gul gruppe med resultatet Mellem niveau, er I allerede begyndt at vise nogle symptomer, der kræver en korrekt håndtering for ikke at forværres. Det er derfor en rigtig god start at gennemføre vores forebyggende video- eller podcastkursus, men det er ikke nok. Vi anbefaler derfor, at man supplerer vores forebyggende kursus med nogle få livesamtaler til at håndtere de indledende og konkrete symptomer og på den måde få vendt skuden, inden skibet synker helt. Det er ofte i denne gruppe eller i den næste, at din medarbejder vil ende, hvis du allerede på forhånd har set stresssymptomer hos din medarbejder.

  • Højt Niveau

Hvis du eller din medarbejder derimod lander i rød gruppe med resultatet Højt niveau” skal der handles med det samme. Medarbejderen skal have en samtale med en arbejdspsykologisk konsulent hos Klausen HR enten samme dag eller dagen efter. Jo hurtigere medarbejderen kommer i behandling, jo hurtigere kan vi få stoppet den usunde udvikling og sikre, at medarbejderen ikke ender med at koste dig en dyr sygemelding.

Er du interesseret i at læse mere omkring vores stressforebyggende video- og podcastkursus? Så klik her.

Hvis du derimod ønsker at komme i direkte kontakt med en arbejdspsykologisk konsulent, skal du blot trykke her.

Tegn på stress

Der er mange forskellige tegn på stress, og det kan derfor være svært at kode det sammen til, at det netop er stress, der er

Læs mere