Inaktivitet er den fjerdestørste dræber

Inaktivitet er den fjerdestørste dræber

Den internationale forskning inden for sundhed har længe fokuseret på fordelene ved fysisk aktivitet, og der findes store mængder artikler omhandlende emnet. Som en nyere tendens er fokus flyttet til alvoren ved inaktivitet i løbet af dagen, da forskningen viser, at kroppen skal være i bevægelse hele dagen for at opnå de sundhedsmæssige fordele, der er ved motion.

Dansk forskning om inaktivitet

WHO har netop fastslået, at inaktivitet er den fjerdestørste dræber i verden, og derved er inaktivitet en sundhedsmæssig risikofaktor på linje med rygning. Dette underbygger nyere dansk forskning, som har bidraget til en bredere forståelse for, hvorfor regelmæssig fysisk aktivitet forebygger mod sygdom og tidlig død.

Det er den danske professor Bente Klarlund Pedersen, der gennem sin forskning har sat fokus på alvoren ved inaktivitet. Forskningsprojektet har knyttet en klar sammenhæng mellem forekomsten af en række sygdomme og antallet af stillesiddende timer. Samtidig viser forskningen, at det er nødvendigt, at kroppen jævnligt er i bevægelse i løbet af en dag, for at man opnår effekt af motion. Dette adskiller sig fra tidligere forskning, hvor en halv times bevægelse efter arbejde var nok.

Inaktivitets skadelighed for vores krop skyldes en række processer, der sker i kroppen, når man er stillesiddende. Forbrændingen reduceres, insulinfølsomheden falder, niveauet af de fedtforbrændende enzymer falder, den elektriske aktivitet i musklerne lukkes ned, og kolesterolniveauet påvirkes. Disse processer fører ofte en række sygdomme med sig og er derved grunden til, at mange stillesiddende timer er skadeligt for kroppen.

Sundhedsmæssige fordele ved motion

Ifølge WHO er der mange sundhedsmæssige fordele at hente ved regelmæssig motion. I de seneste år har dansk forskning bidraget med ny viden omkring musklernes funktion, så vi i dag forstår, hvorfor motion er gavnligt for os.

Forskningen har påvist, at musklerne under fysisk aktivitet producerer forskellige hormonlignende stoffer, som kaldes myokiner. Disse stoffer styrker immunforsvaret og reducerer risikoen for en række sygdomme som eksempelvis diabetes, hjerte-kar-sygdomme, mave-tarm-kræft, brystkræft, demens og depression. Det er bevist, at disse myokiner kun produceres, når kroppen er fysisk aktiv, og der sker derved ingen gavnlig effekt, når kroppen er inaktiv. Den danske forskning har derved påvist, at vi kun opnår sundhedsmæssige fordele, når denne produktion af myokiner sker i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at vi ikke er stillesiddende for længe ad gangen, uanset om vi senere på dagen vil være i bevægelse, da vi kun opnår effekt ved hele tiden at holde produktionen i gang.

Inaktivitet, og de konsekvenser der følger af samme, skyldes i høj grad, at vi i dag er stillesiddende i flere timer på arbejdet. Ovenstående forskning påviser, at kroppen er bygget til at bevæge sig. Det er derfor vigtigt, at vi udnytter den viden, som vi i dag har omkring kroppens processer, så vi fremadrettet kan ændre statistikken, der i dag viser inaktivitet som den fjerdestørste dræber i verden.

Læs mere om inaktivitet og fysisk aktivitet

KLAUSEN er en HR-konsulentvirksomhed med speciale i forebyggelse og behandling af sygefravær. Vi hjælper virksomheder, der har særligt komplicerede tilfælde af sygefravær, eller som ikke har den nødvendige tid til at hjælpe de syge medarbejdere tilbage til arbejdspladsen.