Hvad koster en sygemelding

Så meget koster en sygemelding (og eventuel udskiftning) af en medarbejder

Melder en medarbejder sig syg med stress eller lignende, kan det blive dyrt for virksomheden. Der er de helt åbenlyse omkostninger, såsom løn i perioden, hvor medarbejderen er sygemeldt, eventuel ansættelse af vikar og genoptræning af medarbejderen, når de kommer tilbage. Men der er også andre skjulte omkostninger.

Hvad en sygemelding helt konkret koster, vil vi i dette indlæg se nærmere på.

De faste udgifter ved sygemelding

Når en medarbejder melder sig syg, er der nogle helt faste udgifter. Tager vi udgangspunkt i en medarbejder, der tjener 380.000 kroner årligt, vil sygefraværet i en måned være mere end 30.000 kroner.

De første 30 dage får du ingen refusion som virksomhed. Dertil skal du tillægge de udgifter, der måtte være ved at få en vikar ind.

De indirekte udgifter ved sygemeldingen

Lægger en medarbejder sig syg med stress, vil det uden tvivl føre til snak i krogene. Dette er desværre lig med nedsat produktivitet. Dertil skal der lægges ekstra energi i at uddelegere den sygemeldte medarbejders arbejdsopgaver. Heraf ekstra tid på planlægning.

Har I en arbejdsplads med 250 ansatte, hvor man i gennemsnit tjener 200 kr/t, og 20% af de ansattes produktivitet falder med blot 15% i en periode af et halvt år, vil det koste arbejdspladsen 0,15 x 6 måneder x 160 timer x 200 kr/t x 37,5 = 1.077.120 kroner.

Mere end en million kroner kan én sygemelding koste jer som arbejdsplads i indirekte omkostninger!

Hos KLAUSEN HR arbejder vi med at få medarbejdere tilbage på sporet. Det gør vi, fordi vi ved, hvor dyrt det er at udskifte en medarbejder. Præcis som vi netop har illustreret.

Så meget koster en opsigelse

Vi har indtil videre taget udgangspunkt i en medarbejder, der har været sygemeldt i et halvt år. Det har kostet langt over en million kroner. Men hvor slemt står det til, hvis medarbejderen opsiger sin stilling og derved skal erstattes af en ny? Det dykker vi ned i her.

I vores eksempel tager vi fortsat udgangspunkt i en virksomhed, hvor gennemsnitslønnen ligger på 200 kr/t, og der er 250 ansatte.

Kan det betale sig at investere i den sygemeldte medarbejder?

Vi arbejder hos KLAUSEN med samtaleforløb, hvor vi hjælper medarbejderen med at lokalisere sine problemer og derved komme tilbage på sporet.

Men kan det så betale sig at investere i at få en medarbejder tilbage på sporet? Der er flere aspekter i dette – det menneskelige såvel som det økonomiske. I det følgende afsnit tager vi udgangspunkt i det økonomiske aspekt.

Arbejdet med at få medarbejderen tilbage

Vi arbejder hos KLAUSEN med samtaleforløb, hvor vi hjælper medarbejderen med at lokalisere deres problemer og få dem tilbage på sporet.

10 samtaleforløb hos KLAUSEN koster  24.900 kr. x 10 – Altså  249.000 kr. Det kan umiddelbart lyde dyrt.

Men ser vi tilbage på vores tidligere beregning, koster en udskiftning af en medarbejder 250.000 kroner. Dette bespares ved et samtaleforløb.

Gør vi regnestykket op, kan der laves en besparelse på 250.500*10-24.900*10=2.256.000 kroner

Her er altså tale om en besparelse på mere end 2 millioner kroner.

Dertil er der det aspekt, at man får en “ny” forbedret medarbejder tilbage efter et samtaleforløb.

En medarbejder, der kender dine krav, arbejdsprocesserne og kollegerne.