Lederens 10 bedste råd til mindre stress

Stress koster hvert år den danske stat og de danske virksomheder milliarder af kroner. Udover de økonomiske konsekvenser kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø være årsag til stressede medarbejdere, hvilket kan føre til generelt udbrændte og ineffektive medarbejdere og i værste tilfælde til en depression hos den stressramte. Derfor er et belastende arbejdsmiljø og stressede medarbejdere aldrig noget, man som leder må negligere. Men er du leder i en afdeling eller en virksomhed, ved du måske også, at det kan være vanskeligt at forebygge stress og tackle medarbejdernes udfordringer med en stresstilstand.

Hos Klausen HR har vi mere end 10 års erfaring og 1.000 samtaleforløb med ledere bag os. Derfor ved vi rigtigt meget om håndtering og forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Denne viden har vi blandt andet brugt til at skrive vores gratis e-bog til ledere: Sådan holder du dig på toppen som leder. Er du på udkig efter nogle hurtige og konkrete råd til at forebygge stress, finder du herunder 10 af de bedste råd til mindre stress på arbejdspladsen – fra ledere til ledere.

#1 Forebyg stress ved at lære om tilstanden og stresssymptomer

Det første råd er, at du som leder må sætte dig ind i, hvad stress er, hvorfor det opstår, hvad der er symptomer på stress, og hvordan det kan behandles. Hvis ikke du ved noget om stress, kan du heller ikke vide, hvad du skal gøre for at undgå det på arbejdspladsen. En idé kan her være at deltage i et ledertræningsforløb, hvor du netop kommer omkring alle facetterne af stresshåndtering. Det kan også være en fordel at udforske begrebet sammen med dine medarbejdere, så I sammen kommer frem til, hvad stress på arbejdspladsen betyder for jer, og hvordan I sammen vil håndtere eventuelle overbelastninger.

#2 Håndter stress ved at bryde tabuet

Det bringer os frem til råd nummer to: Bryd tabuet. Det kan være svært at tale om stress, da det kan føles skamfuldt og meget privat. I mange virksomheder bliver det stadig betragtet som et tabu. Som leder må du derfor gå forrest i kampen om at bryde dette tabu og åbne op for dialogen om stress. Tal om dine egne oplevelser med følelsen, og opfordr dine medarbejdere til at gøre det samme. Mød altid en presset medarbejder med forståelse og empati, således der bliver skabt en tillid mellem dig og medarbejderne, som byder op til, at medarbejderne kan komme til dig med bekymringer om stress.

#3 Hav større fokus på kost og motion

Et stort skridt mod større trivsel hos dig og dine medarbejdere er sund kost og fysisk aktivitet. Faktisk er inaktivitet årsag til en lang række sygdomme blandt den danske befolkning. Det kan du læse mere om i vores blogindlæg ”Inaktivitet er den fjerdestørste dræber”.

Vil du gerne sikre dig, at dine medarbejdere får rørt sig i løbet af arbejdsdagen, er der heldigvis gode råd at hente. Lav for eksempel en konkurrence, og se, hvem der kan stå op flest arbejdstimer på én måned. Andre idéer kunne være at starte en løbeklub efter arbejde, investere i en sund madordning eller arrangere aktive firmaarrangementer. Det er alt sammen med til at øge aktiviteten, give luft til hjernen og nedsætte stressbelastninger på arbejdspladsen.

 

#4 Udarbejd en karriereplan sammen med dine ansatte

Har en eller flere af dine ansatte svært ved struktur, kan det være årsagen til en følelse af overbelastning. Derfor kan det være en god idé at sætte dig sammen med dine medarbejdere og udarbejde individuelle karriereplaner for at forebygge stress. En karriereplan kan hjælpe både dig som leder og dine medarbejdere med at holde overblikket og fokusere på det, som er foran jer, samtidig med at det skaber en vis grad af forudsigelighed. En sådan plan definerer altså, hvor medarbejderen er, og hvor denne gerne vil hen. Som leder giver det dig mulighed for at hjælpe medarbejderen i den rigtige retning og opretholde motivation for arbejdet.

#5 Giv de ansatte en fornemmelse af ejerskab for virksomhedens strategi

Vil du forebygge stress, er det vigtigt, at medarbejderne ikke føler, at virksomhedens strategi bliver tvunget ned over deres hoveder. Det er hverken godt for medarbejdernes motivation eller virksomhedens bundlinje, hvis medarbejderne ikke ser sig selv i strategien, da det ofte betyder, at de heller ikke ser en mening i deres eget arbejde. Brug derfor tid på at tale om, hvad medarbejdernes egne opgaver er (se råd #6: Jobbeskrivelse), hvad afdelingens kerneopgaver er, og hvordan det hænger sammen med hele organisationens kerneopgave. Når medarbejderne kan se denne sammenhæng, vil de også få en bedre fornemmelse af, hvor de bidrager til strategien og gør en forskel, og det kan reducere stressniveauet og hæve motivationen.

#6 Lad medarbejderne være med til at udfylde deres egen jobbeskrivelse

Det ligger dybt i de fleste mennesker, at vi har behov for at have en vis grad af indflydelse i vores omgivelser. Arbejdspladsen er ingen undtagelse. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen forstår klart og tydeligt, hvilken rolle denne spiller i teamet eller i virksomheden, og hvad denne rolle går ud på. Dette råd til at forebygge stress går derfor ud på, at medarbejderen selv skal være med til at udfylde sin jobbeskrivelse. Således sikrer du og din medarbejder sammen, at medarbejderen rent faktisk laver det, som personen er god til og er motiveret til at lave. Dette er igen med til at øge medarbejderens trivsel og motivation, og det er i sidste ende en fordel for virksomheden, som får en mere effektiv og glad medarbejder.

#7 Benyt de digitale hjælpemidler, som vores generation er beriget med

Vi er så heldige at leve i en tid, hvor der findes et hav at digitale værktøjer, som kan hjælpe os med at holde styr på hverdagen. Bruger du og din afdeling eller virksomhed ikke allerede nogle af dem, så er det på tide at komme i gang. Det drejer sig for eksempel om at bruge værktøjer som Evernote eller OneNote til at skabe struktur i alt fra aftaler til mødenoter. Du kan endda dele dokumenter og informationer med dine kollegaer.

Et andet fantastisk program er Outlook, som er effektivt til blandt andet at holde styr på sin kalender og mails. Men husk, at de digitale muligheder ikke bare må blive til endnu en stressfaktor. Bruger I eksempelvis Outlook, så sørg for at fjerne notifikationer og pop-ups, og lav i stedet interne aftaler om, hvornår på dagen I tjekker jeres mails. På den måde undgår I at blive forstyrret på uønskede tidspunkter, da det kan give en unødig følelse af overbelastning.

#8 Husk at anerkende dine medarbejdere

Trivsel er meget subjektiv, og hvor nogle trives godt med stramme deadlines og arbejde under pres, trives andre bedst med løse deadlines og flexarbejde. Fælles for langt de fleste er dog, at anerkendelse af vores individuelle præferencer og styrker skaber trivsel. Dette råd handler altså ikke blot om, at du som leder skal rose en medarbejder, som har løst en opgave på rekordtid (selvom det også kan virke meget motiverende for nogle medarbejdere). Det handler i stedet om både at anerkende en medarbejder, som har løst en svær opgave, men også at udvise generel interesse ved at spørge ind til, hvordan medarbejderne har det. Du kan også anerkende dine medarbejdere ved at give grundig feedback på opgaver og ved at udvise tillid, for eksempel når du uddelegerer ansvar i afdelingen.

Når medarbejdere føler, at der bliver vist interesse for dem, og de bliver anerkendt på arbejdspladsen, styrker det både den personlige trivsel på arbejdet, men det skaber også et arbejdsmiljø med medarbejdere, der er langt mere motiverede.

#9 Kommunikér klart og tydeligt

Som leder er det vigtigt, at du ikke kommunikerer tvetydigt eller utydeligt, særligt hvis dine medarbejdere heller ikke er gode til at sige fra. Det kan nemlig være en sprængfarlig cocktail, som fører til overbelastede medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at du er klar over, hvordan du kommunikerer, og at du for eksempel kommunikerer en ny opgave til en medarbejder tydeligt. Det er desuden altid en god idé at følge op på opgaven lidt efter, at den er givet, for at sikre, at medarbejderen har forstået, hvordan denne skal løses.

Den klare kommunikation gælder dog også i alle andre regi. Jo mere klart du kommunikerer, jo bedre ved dine medarbejdere også, hvad du forventer af dem, og så kan de langt lettere vurdere, om opgaven er realistisk eller ej – og sige fra i tilfælde af, at den ikke er.

#10 Sørg for social støtte til medarbejderne

Oplevelsen af at blive støttet, og at der er gensidig tillid i en afdeling eller et team, er meget vigtig for medarbejdernes trivsel og grad af belastning. Et godt socialt miljø er både med til at forebygge en stresstilstand, men det er også særdeles vigtigt, hvis en medarbejder er på vej mod en overbelastning.

Hvis en af dine medarbejdere bliver ramt af en overbelastning, er det vigtigt, at medarbejderen har et trygt sted, hvor denne kan søge sociale støtte. Det kan enten være hos dig som leder, hos en stressuddannet kollega, hos én i teamet eller hos en helt udefrakommende ekspert såsom Klausen HR. Med vores effektive workshop, workshop for stressramte, tilbyder vi en værktøjskasse, som den stressramte medarbejder kan tilgå, så snart der er tegn på en overbelastning. Med et sådant kursus har medarbejderen mulighed for selv at opdage og behandle symptomerne, før en overbelastning bliver til stress og sygemelding.

Nedsæt risikoen for stress og dyre langtidssygemeldinger med Klausen HR

Vil du vide mere om, hvordan Klausen HR kan hjælpe både ansatte og ledere med en stressfri hverdag? Så tøv ikke med at tage kontakt til os allerede i dag. Vi sidder altid klar til at tage en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig med at undgå stress og dyre sygemeldinger i din virksomhed.

Hvad er stress?

Stress anses efterhånden som en folkesygdom. Stress er dog ikke en sygdom i ordets forstand, men nærmere en tilstand i kroppen, der på sigt kan

Læs mere