5 nøgleredskaber i forandringsprocesser

Forskere indenfor læring er enige om, at viden er nøglen til gode virksomheder. Derfor er evnen til at tilegne sig ny viden altså vigtig, for at forblive konkurrencedygtig, på et marked, der er i konstant udvikling.

De fleste kender til problemer med implementering af nye tiltag på arbejdspladsen. Det kan være mangel på interesse, motivation, uoverskuelighed eller en lang række andre årsager, der gør, at medarbejderne ikke kan følge med i forandringerne.

De 5 nøgleredskaber i forandringsprocesser er:

1: Fokuser på målet
2: Hold motivationen oppe
3: Godt læringsmiljø
4: Lad medarbejderne være eksperterne
5: Redskaber til bearbejdning

Hos KLAUSEN HR anerkender vi, at problemerne med forandringsprocesser ofte kan forbindes med besvær med at tilegne sig ny viden, for eksempel i form af nye procedurer eller arbejdsfordelinger. Som leder er det vigtigt, at du spotter disse symptomer hos dine medarbejdere, inden de bliver overvældet af situationen og i værste fald går hen og blive stressede og sygmeldte fra arbejdet.

De fem følgende redskaber vil hjælpe dine medarbejdere succesfuldt gennem forandringerne.
– Kurt S. Klausen

1: Fokuser på målet

Det er vigtigt, at dine medarbejdere ved hvad arbejdet skal indebære, når forandringerne træder til. Derfor er det nødvendigt at gennemgå, hvilken rolle medarbejderen nu skal spille på arbejdspladsen og hvilke opgaver det forventes, at han eller hun udfører. Vær klar i formidlingen af de nye arbejdsopgaver, så dine medarbejdere kan se meningen med forandringerne og ved hvordan han eller hun skal takle arbejdet fremover.

2: Hold motivationen oppe

For at dine medarbejdere følger godt med i arbejdspladsens udvikling er det vigtigt, at de får skabt en mening bag forandringerne. For nogle er der ikke nok motivationsfaktor i, at arbejdspladsen bliver optimeret, og derfor kan det være nødvendigt at skabe motivation på andre måder. Dette kunne for eksempel være en ny titel, en tilføjelse af kompetencer på cv’et, en arbejdsmæssig fordel, eller andre ting, der gør, at der skabes motivation for forandringerne for medarbejderne.

3: Godt læringsmiljø

For at medarbejderne kommer igennem forandringerne på den bedste måde, er det vigtigt der er en god læringsatmosfære. Skab et åbent og fordomsfrit miljø, ved at opfordre til spørgsmål og kreative løsninger. Husk, der er ingen dumme spørgsmål! Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge til at kunne stille alle de spørgsmål de har gennem processen, så det bliver en tryg oplevelse at udføre arbejdet.

Hvis du som leder opfordrer medarbejderne til at lege med idéer til at løse opgaver og tillader dem at være innovative, så bliver processen både spændende og læringsrig for medarbejderne. Samtidig er der mulighed for, at medarbejderne optimerer arbejdspladsen på egen hånd, ved hjælp af deres egen idégenerering.

4: Lad medarbejderne være eksperterne

For at skabe et dynamisk læringsmiljø, kan det være en fordel at ansvaret for forandringsprocessen bliver fordelt blandt medarbejderne. Når ansvaret bliver fordelt, vil hver medarbejder dykke dybest ned i den del af forandringen som de står til ansvar for. Dermed er det også den del de lærer bedst og bliver ekspert på. Når hver medarbejder har et ekspertområde er de i stand til at videreformidle deres viden til hinanden og derved gennemgå processen både på individuelt niveau og i fællesskab i afdelingen.

5: Redskaber til bearbejdning

Sidst, men absolut ikke mindst, er det vigtigt at medarbejderne får nogle redskaber til at komme igennem processen med alt deres nyerhvervede viden i behold. Dette kan gøres ved at hver medarbejder bruger online digitale notesbøger, der tillader dem at føre en slags journal over deres proces. Her kan de nedfælde alt hvad de har brug for, lige fra dagbogsnotater, procesbeskrivelser, løsninger på bestemte opgaver samt resultatlogger.

Forandringsprocesser kan være krævende, men de er ofte nødvendige. Ved hjælp af redskaberne i denne blog kan du mindste problemer, der opstår i forbindelse med forandringsprocesser.

KLAUSEN HR tilbyder hjælp som forandringsagent, og kan hjælpe jer, når I ikke selv kan. Tag fat i os og få drøftet hvordan vi kan tilbyde jer hjælp gennem forandringsprocesser, så jeres medarbejdere kommer succesfuldt ud på den anden side.

For at læse mere om hvordan du får dine medarbejdere succesfuldt gennem forandringsprocesser, kan du downloade vores whitepaper.