3 råd til at mindske sygefravær med åbenhed

3 råd til at mindske sygefravær med åbenhed

Medarbejdere, der ikke trives på jobbet, risikerer at blive sygemeldt med stress eller depression. Det kan være en bekostelig affære. Både for den enkelte medarbejder, der skal igennem et hårdt og langvarigt sygeforløb, og for virksomheden, der må undvære vigtige ressourcer.

Mistrivsel kædes ofte sammen med, at arbejdsmængden bliver for stor, så jobbet kommer til at virke uoverskueligt og meningsløst.

Men en undersøgelse fra Aarhus Universitet blandt 4.500 danskere viser, at det snarere er arbejdsmiljøet, der er årsag til, at medarbejdere har det svært på jobbet. Blandt andet mistrives medarbejderne, hvis de ikke bliver set og hørt af ledelsen.

Derfor kan I spare dyre sygefraværsdage ved at skabe en virksomhedskultur, hvor medarbejdere og ledelse taler åbent med hinanden.

Her er tre enkle råd til, hvordan I gør netop dét

1. Kend medarbejdernes ønskeopgaver

Hvis jeres medarbejdere sidder med opgaver, de elsker at lave og føler sig trygge ved, fordi de ved, de kan udføre dem – ja, så er der meget lille risiko for, at de mistrives. Derfor bør I sørge for, at jeres medarbejdere proaktivt udtrykker, hvilke opgaver de gerne vil have.

Her er MU-samtalen en oplagt lejlighed. Jeres leder kan for eksempel sige til medarbejderen:

”Vi vil gerne have en klar tilkendegivelse af, hvad det er for nogle opgaver, du gerne vil have fremadrettet. Det er ikke sikkert, at vi kan give dig alle sammen med det samme, men det er vigtigt for mig som leder at vide, at du vil have det her arbejdsområde.”

Det kan også være, at medarbejderen har det bedst med at arbejde på en bestemt måde. For eksempel at noget af arbejdstiden ligger derhjemme om aftenen.

Ved at tilegne jer den viden kan I – så vidt muligt – tilrettelægge virksomhedens opgaver efter medarbejdernes ønsker og dermed sikre større trivsel. Det er i øvrigt vores erfaring, at medarbejderne har nemmere ved at håndtere mange arbejdsopgaver, hvis det er de rigtige opgaver for dem.

2. Lær medarbejderne at sige fra

Hvis medarbejderne siger ja til opgaver, de ikke kan overskue, stiller de sig hurtigt i en situation, som kan føre til mistrivsel. Derfor er det vigtigt, at jeres medarbejdere siger fra, når de bliver for pressede.

Det er langt fra alle, der gør det. Vi oplever desuden ofte, at virksomhedernes ledelse tager for givet, at medarbejderne henvender sig af sig selv, når de oplever arbejdsrelaterede problemer – og så forbliver mistrivslen usagt.

Derfor bør I tilskynde, at medarbejderne kommunikerer åbent og ærligt til ledelsen, hvis de løber ind i en opgave, der ikke er god for dem eller kommer på et dårligt tidspunkt. Det kræver samtidig, at ledelsen både giver medarbejderne lov til at komme på banen, lytter til dem og forsøger at imødekomme problemet – eksempelvis ved at give opgaven til en anden eller sørge for løbende sparring på den.

På den måde bliver der talt om tingene, og både ledere og kollegaer ved, hvor de har medarbejderen.

3. Lad ’aben’ gå på skift

I lytter til jeres medarbejdere og giver dem så mange af deres ønskeopgaver, som de kan få. Fint nok – men hvad med alle de knapt så attraktive opgaver, som ingen vil have? Arbejdet skal jo laves!

I kan med fordel sørge for, at de mindre attraktive opgaver kører på skift. Hvis I siger, at ”i den her uge er det Jens, der har aben”, så ved alle, at nu er det Jens, der har den, og derfor skal der passes lidt ekstra på ham, så han ikke kører sur i arbejdet.

Så:

Kend medarbejdernes ønskeopgaver og indfri de ønsker, I kan.
Lær medarbejderne at sige fra og lyt til deres trivselsproblemer.
Lad de knapt så attraktive opgaver gå på skift og tag jer af den, der har aben.

KLAUSEN er en HR-konsulentvirksomhed med speciale i forebyggelse og behandling af sygefravær. Vi hjælper virksomheder, der har særligt komplicerede tilfælde af sygefravær, eller som ikke har den nødvendige tid til at hjælpe de syge medarbejdere tilbage til arbejdspladsen.

Læs mere om vores ydelser