Medarbejderpleje: aktiv stressbekæmpelse i dit arbejdsmiljø

samtale mellem to kollegaer