Lyt til handlingsplaner – helt enkelt

Lyt til handlingsplaner – helt enkelt

Hvad skal der til for at holde medarbejderne ude af sygesengen?

Det spørgsmål har mange HR-ansvarlige stillet sig selv gennem tiden, og en ny stor undersøgelse fra Det Nationale Videncenter for Arbejdsmiljø med 40.000 deltagere giver svaret.

Det handler om engagement, identifikation, og ikke mindst oplevelsen af, at ens arbejde giver mening.

Undersøgelsens resultater understreger værdien af de handlingsplaner, vi bruger som en integreret del af et KLAUSEN-forløb.

Vores handlingsplaner sætter nemlig tydeligt spot på det, der giver arbejdet mening for den enkelte medarbejder, og de gør det muligt at handle ud fra det.

Handlingsplaner med værdi

Handlingsplanerne udarbejder vi sammen med medarbejderen, og de rummer anbefalinger til, hvordan medarbejderen bedst bringes tilbage til arbejdet efter en længere periode med sygefravær.

Nogle anbefalinger er helt konkrete og handler måske om timetallet i en overgangsfase, indtil medarbejderen igen er klar til fuld tid.

Andre kan være ”blødere” og dreje sig om medarbejderens ønske til indhold i jobbet, og hvad der skaber engagement.

Vi oplever, at nogle arbejdsgivere kan være skeptiske over for handlingsplaner, for hvad gør man, hvis man alligevel ikke kan opfylde alle ønskerne i dem? Virker det så ikke bare modsat?

Nej, slet ikke. Tværtimod har det stor værdi for medarbejderen at få mulighed for at sætte ord på ønskerne til den fremtidige arbejdssituation – så længe arbejdsgiveren vil lytte til dem. Nøglen er, at medarbejderen skal føle sig ”set og mødt”.

Vær imødekommende – ganske enkelt

At man ikke kan opfylde alle ønsker, kan de fleste medarbejdere sagtens acceptere, og det kan faktisk være med til at sikre en vigtig forventningsafstemning.

Så hvis man som arbejdsgiver giver udtryk for forståelse og oprigtigt forsøger at opfylde de ønsker, man kan, er man allerede nået langt. Det skaber plads til medarbejderen og sikrer samtidig, at medarbejderens ressourcer bliver sat i spil bedst muligt.

Det væsentlige er at skabe en arbejdssituation, som giver energi i stedet for at bryde ned. Seniorforsker Thomas Clausen, som står bag undersøgelsen fra Det Nationale Videncenter for Arbejdsmiljø, forklarer det sådan:

“Hvis jobbet er med til at opfylde grundlæggende psykologiske behov for mening og følelsen af at gøre en forskel, giver det modstandskraft. Det bygger en op med det overskud, der jo skal til for konstant at løse arbejdsopgaver,” siger han til Avisen.dk.

Læs mere om undersøgelsen her

Derfor:

Lad den sygemeldte medarbejder sætte ord på sine ønsker til arbejdet i en handlingsplan
Lyt og vær forstående
Opfyld de ønsker, I kan
På den måde har I langt bedre chancer for at få medarbejderen hurtigt tilbage på arbejde.

KLAUSEN er en HR-konsulentvirksomhed med speciale i forebyggelse og behandling af sygefravær. Vi hjælper virksomheder, der har særligt komplicerede tilfælde af sygefravær, eller som ikke har den nødvendige tid til at hjælpe de syge medarbejdere tilbage til arbejdspladsen.

Ondt i maven ved stress

Stress kan vise sig på mange forskellige måde. Det vil være forskelligt fra person til person, hvilke symptomer der opstår, og hvordan din krop generelt

Læs mere