KLAUSEN samtaler 2019-05-16T15:13:46+02:00

KLAUSEN Samtaler

Få dine medarbejdere tilbage på sporet med samtaleforløb
hos KLAUSEN

Medarbejdersamtaler
Lederudvikling

BRUG KLAUSEN SOM DIN LOYALE OG
PÅLIDELIGE SAMARBEJDSPARTNER

Hos KLAUSEN er vi eksperter i at forstå, hvorfor mennesker bliver sygefraværende. Gennem samtaleforløb med den sygemeldte medarbejder, finder vi frem til den virkelige årsag til sygdommen, hvilket sikrer den optimale behandling.

Den rette sygefraværsbehandling er afgørende for, om medarbejderen vender tilbage – og ikke mindst for, hvilken medarbejder I får tilbage. Vi præsenterer en udførlig handlingsplan, lige som I hver uge får tilbagemeldinger om status på vores samtaler med medarbejderen.

SAMTALEFORLØB MED MEDARBEJDERE

1. Indledende samtale og vurdering

Vi afholder en indledende samtale med arbejdsgiveren såvel som med medarbejderen.

Under samtalerne drøfter vi medarbejderens situation og forklarer, hvad medarbejderen kan
bruge et samtaleforløb til.

Vi melder tilbage til virksomheden om, hvorvidt der er brug for et helt forløb eller blot nogle timer/klip på virksomhedens klippekort.

Læs mere om klippekort og priser

Medarbejderen vurderer om han eller hun ønsker yderligere samtaler med KLAUSEN efter den indledende samtale. Sammen med medarbejderen og arbejdsgiveren opstiller vi nogle mål, som skal være indfriet ved forløbets afslutning.

2. Samtaleforløb

Vi afholder et antal samtaler med medarbejderen. Samtalerne kan foregå hos virksomheden eller hos medarbejderen selv, og antallet af samtaler justeres efter behov.

Under samtalerne finder vi sammen frem til de egentlige årsager til sygefraværet. Med vores
erfaring og specialistuddannelse kommer vi ind til kernen af problemet, og gennem samtale­forløbet viser det sig ofte, at problemet skyldes nogle andre faktorer end dem, medarbejderen eller arbejdspladsen først havde antaget.

Efter hver samtale får virksomheden en skriftlig tilbagemelding, som giver en status på samtale­forløbet og fortæller, hvad næste skridt er.

Derfor virker samtaleforløbene hos KLAUSEN

3. Handlingsplan

I samarbejde med den sygemeldte udarbejder vi en handlingsplan til arbejdsgiveren. Målet med denne plan er at fjerne årsagerne til sygefraværet.

Handlingsplanen foreslår ofte konkrete forandringer i medarbejderens fremtidige arbejde. Planen kan eksempelvis foreslå, at medarbejderen vender tilbage på deltid i en støttefunktion og gradvist arbejder sig tilbage mod fuldtid.

4. Evaluering af forløbet

Ved afslutningen af samtaleforløbet afholder vi en evalueringssamtale med medarbejderen og arbejdsgiver – enkeltvis eller som fællesmøde. Her evalueres det, om de opstillede mål er blevet indfriet, og om medarbejderens fremskridt kan tilskrives KLAUSEN-forløbet. Hvis forløbet ikke har givet det aftalte resultat, skal virksomheden kun betale halvdelen af forløbets samlede pris.

5. Opfølgning

Efter evalueringen (trin 4) afholdes der som minimum 3 opfølgningsmøder med medarbejderen. Dette sker efter henholdsvis 1, 6 og 12 måneder samt derudover efter behov. Denne opfølgning sker for at sikre, at medarbejderen fastholder sin gode trivselstilstand.

Se eksempler på forløb fra virkeligheden

PROCESSEN FOR SAMTALEFORLØBET

LEDERUDVIKLING – SAMTALEFORLØB MED LEDERE

KLAUSEN skaber trivsel og sunde medarbejdere med lavt sygefravær.

Der er forandringer, travlhed og pres på fra alle steder

Hvorfor ikke bruge KLAUSENs store viden fra de mange samtaleforløb med (dine) medarbejdere?

Vi ved, hvad der skal til fra lederens side for, at både medarbejdere og ledere top performer.

KLAUSEN one-to-one ledertræningsforløbet er løsningen, hvis du vil styrke din leder og give ham/hende de bedste arbejdsbetingelser og derved sørge for, at lederen præsterer.

Vi har specialiseret os i ”back-on-track”-ydelser. Vores fornemmeste opgave er at få nøglemedarbejdere tilbage på sporet. Hos KLAUSEN har vi 10 arbejdspsykologiske konsulenter, der ikke laver andet – hver dag, året rundt.

Kort sagt så ved vi, hvad vi taler om.

Møderne afvikles gerne på en lokation, der er valgt af lederen. Det kan eksempelvis være Hilton Hotel i Kastrup, et af vores mødelokaler rundt omkring i landet eller et tredje sted.

Diskretion er et nøgleord. Derfor vil der ej heller fremgå andet end journalnumre på vores fremsendte faktura. Ligeledes ydes der fuld diskretion med hensyn til afholdelse af møderne.

En ting er, at vi fortæller dig, at vi er dygtige til, hvad vi gør. Men tag ikke blot vores ord for det – hør i stedet, hvad en VP’er sagde om sin leder i forbindelse med et lederudviklingsforløb:

”Jeg har brug for at få min leder trukket op af vandet og givet tørt tøj på. ” Citat fra en VP’er i en stor virksomhed, som er førende inden for deres arbejdsområde i Danmark.

Som leder er du den, der skal gå forrest. Du er First Mover. Sørg for at blive den bedste til at håndtere medarbejdere, som oplever forringet trivsel, der i værste fald kan medføre fravær, langtidssyge eller en unødvendig opsigelse grundet stress.

DS Smith

”Vi har haft gode erfaringer med KLAUSEN i forbindelse med individuelle medarbejdere, der har været pressede. Vores samarbejde med KLAUSEN er professionelt og tillidsfuldt og betyder at vi har muligheden for at ringe til en ven, hvis det brænder på. Det er det vi bruger det til og der er hurtig udrykning.

Jeg kan godt lide indgangsvinklen med, at man skal tilbage på arbejdet så hurtigt som muligt. Ikke det der med, at man skal sygemeldes i x-antal måneder, men at udgangspunktet er, at det bedste egentlig er at arbejde det antal timer man nu kan, og at det ikke hjælper en at gå derhjemme.”

Allan Nørgaard
HR Director
DS Smith A/S

Vi har spurgt tidligere deltagere på vores forløb, om det havde en effekt.

KLAUSEN: Mærkede du, at KLAUSEN-forløbet havde en effekt for dig efter dit gennemførte one-to-one ledertræningsforløb?

Deltager: ”Ja. Før lederudviklingsforløbet med KLAUSEN var jeg i tvivl om, hvor jeg var på vej hen.
Jeg har bl.a. lært, at det er vigtigt, hvad jeg fokuserer på, og at jeg bliver mere bevidst om min rolle i forskellige sammenhænge omkring mig på arbejde.”

Deltager: ”Ja. Jeg var røget ned i et hul sådan rent mentalt. Det er jeg via samtaleforløbet med KLAUSEN blevet hevet op af.”

Lad os mødes og se hinanden an.
Ud fra dette uforpligtende møde kan du så tage stilling til et eventuelt videre forløb. Måske skal vi bare have én eller to samtaler mere fordelt over det næste stykke tid. Måske er du kørt helt fast og har brug for et helt samtale-/udviklingsforløb. Det finder vi svaret på i fællesskab.

Kontakt mig i dag