Generelt om KLAUSEN Samtaler 2022-12-01T11:21:29+01:00

KLAUSEN Samtaler

Få dine medarbejdere tilbage på sporet med samtaleforløb
hos KLAUSEN

Medarbejdersamtaler
Lederudvikling

PROCESSEN FOR SAMTALEFORLØBET

Proces for samtaleforløb

Et samtaleforløb hos Klausen HR vil cirka strække sig over en måned. Efterfølgende er der medregnet minimum tre opfølgende samtaler for at sikre, at vedkommende forbliver på den nye kurs. I takt med forløbets fremgang vil den sygemeldte gradvist føle sig mindre og mindre belastet. Forløbet vil være inddelt i fire stadier, som vil være fuldstændig tilpasset til den sygemeldtes behov. De fire stadier er ”fysiske symptomer”, ”årsagssammenhænge”, ”værktøjer” og ”ny retning”.

Vidste du?

At igennem alle vores samtaleforløb modtager både lederen og medarbejderen automatisk tilbud om et videokursus uden betaling?

Læs mere om vores videokurser her:

VORES VIDEOKURSER

SAMTALEFORLØB MED MEDARBEJDERE

1. Indledende samtale og vurdering

Vi afholder en indledende samtale med arbejdsgiveren såvel som med medarbejderen.

Under samtalerne drøfter vi medarbejderens situation og forklarer, hvad medarbejderen kan
bruge et samtaleforløb til.

Vi melder tilbage til virksomheden om, hvorvidt der er brug for et helt forløb eller blot nogle timer/klip på virksomhedens klippekort.

Læs mere om klippekort og priser

Medarbejderen vurderer om han eller hun ønsker yderligere samtaler med KLAUSEN efter den indledende samtale. Sammen med medarbejderen og arbejdsgiveren opstiller vi nogle mål, som skal være indfriet ved forløbets afslutning.

2. Samtaleforløb

Vi afholder et antal samtaler med medarbejderen, såfremt at medarbejderen har givet tilladelse. Samtalerne kan foregå hos virksomheden eller hos medarbejderen selv, og antallet af samtaler justeres efter behov.

Under samtalerne finder vi sammen frem til de egentlige årsager til sygefraværet. Med vores
erfaring og specialistuddannelse kommer vi ind til kernen af problemet, og gennem samtale­forløbet viser det sig ofte, at problemet skyldes nogle andre faktorer end dem, medarbejderen eller arbejdspladsen først havde antaget.

Såfremt at medarbejderen giver tilladelse hertil, så sender vi efter hver samtale en skriftlig tilbagemelding, som giver en status på samtale­forløbet og fortæller, hvad næste skridt er.

Derfor virker samtaleforløbene hos KLAUSEN

3. Handlingsplan

I samarbejde med, og med den sygemeldtes tilladelse, udarbejder vi en handlingsplan til arbejdsgiveren. Målet med denne plan er, at fjerne årsagerne til sygefraværet.

Handlingsplanen foreslår ofte konkrete forandringer i medarbejderens fremtidige arbejde. Planen kan eksempelvis foreslå, at medarbejderen vender tilbage på deltid i en støttefunktion og gradvist arbejder sig tilbage mod fuldtid.

4. Evaluering af forløbet

Ved afslutningen af samtaleforløbet afholder vi en evalueringssamtale med medarbejderen og arbejdsgiveren – enkeltvis eller som fællesmøde. Her evalueres det, om de opstillede mål er blevet indfriet, og om medarbejderens fremskridt kan tilskrives KLAUSEN-forløbet. Hvis forløbet ikke har givet det aftalte resultat, skal virksomheden kun betale halvdelen af forløbets samlede pris.

5. Opfølgning

Efter evalueringen (trin 4) afholdes der som minimum 3 opfølgningsmøder med medarbejderen. Dette sker efter henholdsvis 1, 6 og 12 måneder samt derudover efter behov. Denne opfølgning sker for at sikre, at medarbejderen fastholder sin gode trivselstilstand.

Se eksempler på forløb fra virkeligheden

TILBUD OM BREVSKRIVNING FORUD FOR
OPSTART AF SAMTALEFORLØB

Formålet med det indledende møde er at afklare, hvad der er det bedste tiltag i forhold til det, du ønsker hjælp med.

Som et oplæg til for-mødet, er du velkommen til at skrive noget om dig selv, ved at tage udgangspunkt i nedenstående stikord.

  • Tidligere og nuværende sociale situation (alder, parforhold, ægteskabelig status, børn, uddannelse, arbejde, økonomi, osv.)
  • Opvækst (forhold til forældre og søskende samt deres alder og søskendes køn, flytninger, skoletid, fritidsinteresser, osv.)
  • Evt. tidligere og nuværende psykiske vanskeligheder (symptomer, deres begyndelse, varighed, osv.)
  • Eventuel tidligere behandling (form, udbytte, problemer, afslutning, evt. medicinsk behandling, osv.)
  • Forventninger til samtaleforløbet (mål, terapeutens og egen indsats)

Mailadressen: info@klausen-hr.dk

Brevskrivning er et tilbud – ikke et krav.

Lad os mødes og se hinanden an.
Ud fra dette uforpligtende møde kan du så tage stilling til et eventuelt videre forløb. Måske skal vi bare have én eller to samtaler mere fordelt over det næste stykke tid. Måske er du kørt helt fast og har brug for et helt samtale-/udviklingsforløb. Det finder vi svaret på i fællesskab.

Kontakt mig i dag