Referencer 2021-06-02T13:17:14+02:00

Referencer

Vores arbejde skaber resultater i din virksomhed

KONTAKT OS

Vi er ikke bange for at sælge os selv på effekten af vores arbejde,
og det ved vores eksisterende kunder

”Som en service til vores ledere bestilte jeg et foredrag i at undgå stress hos arbejdspsykologisk seniorkonsulent, Kurt S Klausen. Foredraget var meget informativt, og der er ingen tvivl om, at Kurt har styr på det faglige. Foredraget var endvidere meget gennemarbejdet samt kort og præcist.”

Grete Jessen
Human Resource Manager
Marel

”KLAUSEN samtaleforløbene har været meget mere konkrete end andre forløb.

Det er mit indtryk, at KLAUSEN hurtigt finder ud af hvad problemet er, uanset om det er sygefraværs- eller performance-samtaleforløb vi har fået fra KLAUSEN. Samtaleforløbene fra KLAUSEN er konkrete og fokuserede.”

Allan Nørgaard
HR Director
DS Smith A/S

”Lederudviklingsforløbet har haft en kæmpe effekt. Min leder er nu langt mere motiveret og afklaret omkring sin nye rolle, som er blevet identificeret i forbindelse med lederudviklingsforløbet i tæt samarbejde med mig. Vores samarbejde har virket rigtig godt.”

Lars Østerby
Display Director
DS Smith A/S

“KLAUSEN løser de svære tilfælde, som vi ikke selv ville kunne yde samme indsats overfor. På denne måde løfter KLAUSEN vores behandling af sygefravær til et andet niveau.

Det giver mig en tryghed at have KLAUSEN i kulissen, da jeg ved, at jeg har en leverandør, som jeg kan ty til, hvis det skulle blive nødvendigt – og at den leverandør rent faktisk virker.”

Inge Fruensgaard
HR Business Partner
EG A/S

“Der kommer et rigtig godt budskab igennem i videokurset. Det er meget operationelt brugbart f.eks. kan du høre budskabet igen og igen. Super godt at stress-pensummet er blevet så let tilgængeligt og at du efter din første gennemgang af kurset f.eks. kan høre det i bilen som podcast.

Det har været rigtig fint at gennemføre denne proces med alle mine ledere: Videokursus 15 minutter om dagen i 5-10 dage derefter ledermødedrøftelser og one-to-one sparringssamtaler med ekstern rådgiver fra Klausen HR.

Fremover vil vi repetere videokurset en gang imellem samt det er desuden oplagt, at man som leder gennemgår kurset igen forud for at man skal afvikle one-to-one samtaler med sine medarbejdere eller inden man har en samtale med en medarbejder hvor man tænker der kan være noget.

Derudover giver det mig også en ide om at mine ledere er bedre rustet til at passe på sig selv, samt være i stand til at sige hvis de føler det er ved at gå den forkerte vej.

Det er bestemt alle pengene værd.”

Michael Frank Christensen
Vice President
EG A/S

“Rigtig godt og relevant kursus til forebyggelse eller behandling af begyndende stress. Jeg tror, at dette HR-redskab kan være med til at plante nogle brugbare værktøjer hos medarbejdere, som skal have hjælp i forhold til at skabe bedre struktur i en presset hverdag. Onlinekurset er desuden formidlet tilgængelig og let for alle, og jeg kan godt lide Klausen HR’s tilgang til emnet stress.

Kan sammenlignes med en komprimeret Maggi-terning – kurset indeholder det, som en leder skal vide om stress. Endda med en relativ lille indsats på 15 minutter om dagen i en uges tid. Det vil langt de fleste ledere kunne få stor glæde af.”

Dorte Haslev Sørensen
HR Business Partner
EG A/S

“ Overordnet har jeg været rigtig tilfreds med foredraget, som har sat nogle gode tanker i gang, ikke mindst om at få skabt en god struktur i sine indsatser.

Vi fik sat tingene i nogle kasser under foredraget, og vi har fået italesat alt relevant omkring struktur, om ikke at kunne nå alt. Kurt kommer og giver nogle konkrete eksempler og fremhæver mulige løsninger på nogle velkendte udfordringer.

Jeg har efter foredraget hørt flere have bedre fokus på struktur, balance og stress. Der har været mange gode snakke blandt tilhørerne efterfølgende. Det er ikke kun vores yngre medarbejdere der har taget strukturredskaberne til sig. Vores ikke helt unge medarbejdere, som selv har tillært sig forskellige strukturværktøjer, de har også taget det til sig.

Jeg er meget tilfreds med foredraget og med udbyttet derfra.”

Jeppe Udklit Svendsen
Service Development Manager
CBS

”Vi ville gerne give vores medarbejdere nogle værktøjer til at håndtere stress og også spotte det, da der i dag er der generelt flere og flere der bliver ramt af stress.

Samarbejdet med KLAUSEN er håndteret professionelt og vores aftaler bliver altid overholdt. I forbindelse med foredraget vil jeg sige, at vi fik forventningsafstemt inden og i god tid, og KLAUSEN har sendt materiale ud til lederne, som lovet efterfølgende. Der er ikke noget at komme efter – en aftale er en aftale.

I KLAUSEN har vi har en uvildig backup, som vi altid kan trække på med kort varsel, såfremt vi har en medarbejder, der er stressramt eller i øvrigt har det svært. Det giver os en tryghed, at vi ved, at vi kan trække på KLAUSEN, og vi ved det bliver håndteret professionelt.

Jeg synes Kurt præsterede at holde foredraget på en rigtig fin måde med humor og lidt provokation. Efter foredraget kunne jeg også høre at nogle af vores medarbejdere begyndte at bruge OneNote mere, så Kurt har helt sikkert givet dem noget at tænke over.

Derudover har Kurt stor erfaring og særlige kompetencer indenfor stress. Han ved, hvad der virker i forhold til at få medarbejdere hurtigt tilbage på arbejdet. I forløbet får vi som virksomhed en føling med hvordan det går, da KLAUSEN giver en indikation af om det går fremad eller tilbage undervejs.”

Dorthe Kraglund
HR Specialist
Ergonomic Solutions A/S

“Jeg har arbejdet sammen med Kurt og Klausen HR gennem flere år i forbindelse med nedbringelse af langtidssygefraværet i Kriminalforsorgen. Det har været et effektfuldt samarbejde hvor Kurt og hans metoder har vist evnen til at fastholde medarbejdere – samtidig med at varigheden af langtidssygefravær blev nedbragt – bedre end daværende andre eksisterende værktøjer i Kriminalforsorgen. Langt hovedparten af de medarbejdere der gennemførte et Klausen-forløb har været tilfredse med konceptet.”

Ask Gielfeldt Petersen
Chef for sygefraværshed
Kriminalforsorgen

“Hos AVK International er forandringer, optimeringer og effektiviseringer af produktionen, ligesom hos mange andre danske virksomheder, en del af hverdagen. Hvis vi som virksomhed skal lykkes i et konkurrencepræget og globalt marked er det alt afgørende at vores medarbejdere er fit for fight og tilstede på arbejdet.

Som en del af vores CSR arbejde vil vi strække os langt for at få en medarbejder tilbage på arbejde. Helt konkret har vi haft en medarbejder, som var udsat for en arbejdsulykke.

Vi tilbød medarbejderen et behandlingsforløb hos KLAUSEN – dette takkede medarbejderen ja til.

Via et behandlingsforløb, som havde en varighed på lidt over en måned, kom medarbejderen ikke blot tilbage på arbejde (dog i første omgang på nedsat tid) – det var ligeledes en mere motiveret medarbejder, som vi fik tilbage. Hertil kommer, at medarbejderen igennem processen med konsulenten fra KLAUSEN tillærte sig nogle af de personlig færdigheder, vi som virksomhed sætter stor pris på – nemlig at medarbejderen overfor sin leder selv opfordrer til at forventningsafstemme i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsmængde – dette kan jeg takke den proces vores medarbejder, har gennemført sammen med KLAUSEN.

Det er min vurdering, at hvis medarbejderen ikke havde gennemført forløbet hos KLAUSEN, så ville vi ikke have en lige så værdifuld medarbejder nu, som vi rent faktisk har fået.”

Carsten Tønnes
Plant Manager
AVK International A/S

”Eftersom KLAUSEN HR har hjulpet os med at løse nogle opgaver blandt individuelle medarbejdere, var det min idé at jeg ville sprede nogle af de samme redskaber ud i ledergruppen, via KLAUSEN HRs foredrag, så de også kunne bruge dem, og se hvordan man løser og spotter problemerne.

Det er dejligt at have en ekstern, der kan komme ind og hjælpe ved nogle af de problemer, der kan være svære, f.eks. der, hvor der er kollegiale bånd. Der virker det rigtig godt, at der kommer en ekstern, som har speciale i at løse nogle af de problematikker.

KLAUSEN HRs foredrag gik rigtig godt og var en øjenåbner for mange og har resulteret i, at folk har fået noget opmærksomhed for en prioriteret rækkefølge over, hvad de skal tage fat i.”

Henrik Sillesen
CEO
HydraSpecma A/S

“Processen har været lidt af en øjenåbner og gjort forandringsarbejdet i afdelingen væsentlig lettere. Det har været særdeles brugbart at få en ekstern rådgiver fra KLAUSEN ind over forandringsprocessen i afdelingen på denne måde, både for medarbejderne og lederne. Efter gennemført KLAUSEN-workshop i afdelingen er der endvidere som ønsket kommet langt mere ro i afdelingen.”

Vibeke Thougård Nielsen
Director Of Logistics
Norlys

”Jeg har altid tænkt på ”hele virksomheden” i min tilgang til beslutninger i de forskellige roller jeg har haft i min karriere. Derfor var det også naturligt, at jeg gradvist bevægede mig opad i organisationen. I forbindelse med det sidste trin fra COO til CEO, modtog jeg et samtaleforløb med Kurt S Klausen fra KLAUSEN HR. Det er nu 14 måneder siden, at vi startede samtaleforløbet. I skrivende stund, har jeg været CEO i 5 måneder.

Samtaleforløbet understøtter, udvikler og klarlægger min profil også i forhold til min nye rolle som CEO.

KLAUSEN HR har givet mig en række gode redskaber til brug i min nye rolle. Nogle af redskaberne fik jeg præsenteret relativ tidligt i processen, hvilket over den lange bane viste sig at være yderst relevant. På den måde gik jeg mere oplyst ind i min nye rolle. Man bliver nemt relativt hurtigt suget ind i hverdagen. Samtaleforløbet har givet mig nogle friske øjne på min person såvel som på organisationen, hvilket har hjulpet mig. Det var godt set af min chef at købe dette udviklingsforløb. Udviklingsforløbet med KLAUSEN HR har haft rigtig god effekt. Det har været en medvirkende årsag til at min rejse fra COO til CEO er lykkedes så godt.”

Esben Aabenhus
CEO
WhiteAway Group

“Jeg har set KLAUSEN sygefraværsbehandling som et spændende koncept i arbejdet med både CSR og bedre bundlinje. Konkret har jeg afprøvet konceptet med meget positive resultater. Kurt er på alle måder en inspirerende samarbejdspartner.”

Christian Christensen
CFO
Zupa 

KLAUSEN-forløb giver besparelser

2.000.000 kr.

Det er den samlede årlige besparelse, ved at lade KLAUSEN håndtere jeres 10 mest komplicerede sygefraværssager.

KONTAKT OS