Referencer 2020-09-16T14:57:30+02:00

Referencer

Vores arbejde skaber resultater i din virksomhed

KONTAKT OS

Vi er ikke bange for at sælge os selv på effekten af vores arbejde,
og det ved vores eksisterende kunder

EG Gruppen

“KLAUSEN løser de svære tilfælde, som vi ikke selv ville kunne yde samme indsats overfor. På denne måde løfter KLAUSEN vores behandling af sygefravær til et andet niveau.
Det giver mig en tryghed at have KLAUSEN i kulissen, da jeg ved, at jeg har en leverandør, som jeg kan ty til, hvis det skulle blive nødvendigt – og at den leverandør rent faktisk virker.”

Inge Fruensgaard
HR Business Partner
EG A/S

Zupa Recommended

“Jeg har set KLAUSEN sygefraværsbehandling som et spændende koncept i arbejdet med både CSR og bedre bundlinje. Konkret har jeg afprøvet konceptet med meget positive resultater. Kurt er på alle måder en inspirerende samarbejdspartner.”

Christian Christensen
CFO
Zupa Recommended A/S

”KLAUSEN samtaleforløbene har været meget mere konkrete end andre forløb.
Det er mit indtryk, at KLAUSEN hurtigt finder ud af hvad problemet er, uanset om det er sygefraværs- eller performance-samtaleforløb vi har fået fra KLAUSEN. Samtaleforløbene fra KLAUSEN er konkrete og fokuserede.”

Allan Nørgaard
HR Director
DS Smith A/S

Hydra Grene

”Eftersom KLAUSEN HR har hjulpet os med at løse nogle opgaver blandt individuelle medarbejdere, var det min idé at jeg ville sprede nogle af de samme redskaber ud i ledergruppen, via KLAUSEN HRs foredrag, så de også kunne bruge dem, og se hvordan man løser og spotter problemerne.

Det er dejligt at have en ekstern, der kan komme ind og hjælpe ved nogle af de problemer, der kan være svære, f.eks. der, hvor der er kollegiale bånd. Der virker det rigtig godt, at der kommer en ekstern, som har speciale i at løse nogle af de problematikker.

KLAUSEN HRs foredrag gik rigtig godt og var en øjenåbner for mange og har resulteret i, at folk har fået noget opmærksomhed for en prioriteret rækkefølge over, hvad de skal tage fat i.”

Henrik Sillesen
Vicedirektør
Hydra-Grene A/S

Stofa

“Processen har været lidt af en øjenåbner og gjort forandringsarbejdet i afdelingen væsentlig lettere. Det har været særdeles brugbart at få en ekstern rådgiver fra KLAUSEN ind over forandringsprocessen i afdelingen på denne måde, både for medarbejderne og lederne. Efter gennemført KLAUSEN-workshop i afdelingen er der endvidere som ønsket kommet langt mere ro i afdelingen.”

Vibeke Thougård Nielsen
Chef, Planlægning og Koordinering, Operations
Stofa A/S

Logo af Kriminalforsorgen
“Jeg har arbejdet sammen med Kurt og Klausen HR gennem flere år i forbindelse med nedbringelse af langtidssygefraværet i Kriminalforsorgen. Det har været et effektfuldt samarbejde hvor Kurt og hans metoder har vist evnen til at fastholde medarbejdere – samtidig med at varigheden af langtidssygefravær blev nedbragt – bedre end daværende andre eksisterende værktøjer i Kriminalforsorgen. Langt hovedparten af de medarbejdere der gennemførte et Klausen-forløb har været tilfredse med konceptet.”

Ask Gielfeldt Petersen
Chef for sygefraværshed
Kriminalforsorgen

Marel

”Som en service til vores ledere bestilte jeg et foredrag i at undgå stress hos arbejdspsykologisk konsulent, Kurt S Klausen. Foredraget var meget informativt, og der er ingen tvivl om, at Kurt har styr på det faglige. Foredraget var endvidere meget gennemarbejdet samt kort og præcist.

Flere ledere har f.eks. rost dine meget korte statements på præsentationerne, da de ikke var overfyldt med ord og tekst.

Vi fik alle input og inspiration med os fra foredraget.”

Grete Jessen
Human Resource Manager
Marel

Logo af Ole Larsen Transport A/S

“Hos Ole Larsen Transport har vi udelukkende nøglemedarbejdere. Da én af vore dygtige medarbejdere blev langtidssygemeldt i på grund af stress, valgte vi at afprøve et samarbejde med Kurt Klausen fra KLAUSEN HR. KLAUSEN HR udviste en fin balancegang mellem respekt for medarbejderen og forståelse for virksomhedens situation.
Efter to måneders samarbejde med Kurt Klausen, ønskede medarbejderen at vende tilbage. Først på deltid men hurtigt herefter på fuld tid. Det er nu tre måneder siden, og medarbejderen fungerer og trives fortsat. Forløbet har gjort ledelsen mere opmærksomme på den generelle trivsel på arbejdspladsen samt den enkelte medarbejders signaler.”

Pernille Øgaard
Økonomichef
Ole Larsen Transport A/S

Ergonomic Solutions Nordic

”Vi ville gerne give vores medarbejdere nogle værktøjer til at håndtere stress og også spotte det, da der i dag er der generelt flere og flere der bliver ramt af stress.
Samarbejdet med KLAUSEN er håndteret professionelt og vores aftaler bliver altid overholdt. I forbindelse med foredraget vil jeg sige, at vi fik forventningsafstemt inden og i god tid, og KLAUSEN har sendt materiale ud til lederne, som lovet efterfølgende. Der er ikke noget at komme efter – en aftale er en aftale.
I KLAUSEN har vi har en uvildig backup, som vi altid kan trække på med kort varsel, såfremt vi har en medarbejder, der er stressramt eller i øvrigt har det svært. Det giver os en tryghed, at vi ved, at vi kan trække på KLAUSEN, og vi ved det bliver håndteret professionelt.
Jeg synes Kurt præsterede at holde foredraget på en rigtig fin måde med humor og lidt provokation. Efter foredraget kunne jeg også høre at nogle af vores medarbejdere begyndte at bruge OneNote mere, så Kurt har helt sikkert givet dem noget at tænke over.
Derudover har Kurt stor erfaring og særlige kompetencer indenfor stress. Han ved, hvad der virker i forhold til at få medarbejdere hurtigt tilbage på arbejdet. I forløbet får vi som virksomhed en føling med hvordan det går, da KLAUSEN giver en indikation af om det går fremad eller tilbage undervejs.”

Dorthe Kraglund
HR Specialist
Ergonomic Solutions A/S

AVK

“Hos AVK International er forandringer, optimeringer og effektiviseringer af produktionen, ligesom hos mange andre danske virksomheder, en del af hverdagen. Hvis vi som virksomhed skal lykkes i et konkurrencepræget og globalt marked er det alt afgørende at vores medarbejdere er fit for fight og tilstede på arbejdet.

Som en del af vores CSR arbejde vil vi strække os langt for at få en medarbejder tilbage på arbejde. Helt konkret har vi haft en medarbejder, som var udsat for en arbejdsulykke.

Vi tilbød medarbejderen et behandlingsforløb hos KLAUSEN – dette takkede medarbejderen ja til.

Via et behandlingsforløb, som havde en varighed på lidt over en måned, kom medarbejderen ikke blot tilbage på arbejde (dog i første omgang på nedsat tid) – det var ligeledes en mere motiveret medarbejder, som vi fik tilbage. Hertil kommer, at medarbejderen igennem processen med konsulenten fra KLAUSEN tillærte sig nogle af de personlig færdigheder, vi som virksomhed sætter stor pris på – nemlig at medarbejderen overfor sin leder selv opfordrer til at forventningsafstemme i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsmængde – dette kan jeg takke den proces vores medarbejder, har gennemført sammen med KLAUSEN.

Det er min vurdering, at hvis medarbejderen ikke havde gennemført forløbet hos KLAUSEN, så ville vi ikke have en lige så værdifuld medarbejder nu, som vi rent faktisk har fået.”

Carsten Tønnes
Plant Manager
AVK International A/S

DS Smith

”Vi har haft gode erfaringer med KLAUSEN i forbindelse med individuelle medarbejdere, der har været pressede. Vores samarbejde med KLAUSEN er professionelt og tillidsfuldt og betyder at vi har muligheden for at ringe til en ven, hvis det brænder på. Det er det vi bruger det til og der er hurtig udrykning.

Jeg kan godt lide indgangsvinklen med, at man skal tilbage på arbejdet så hurtigt som muligt. Ikke det der med, at man skal sygemeldes i x-antal måneder, men at udgangspunktet er, at det bedste egentlig er at arbejde det antal timer man nu kan, og at det ikke hjælper en at gå derhjemme.”

Allan Nørgaard
HR Director
DS Smith A/S

“Et super veltilrettelagt og nemt tilgængeligt materiale. Har aktivt anvendt kurset i forbindelse med en medarbejder som udviste stress symptomer men som ikke anså sig selv for stresset. Ved hjælp af tekniker og det spørgeskema som fulgte med kurset blev medarbejderen og jeg enige om et forløb hvor medarbejdere talte med en stress coach og der ser således ud til at der ikke bliver behov for sygemelding.”  

Heidi Kristoffersen
Head of Project Management
Charlie Tango A/S (del af KMD A/S) 

”Super gode stress-værktøjer, gode forklaringer til hvad der kan forebygge stress og hvordan man kan se stress er på vej.”

Bjarne Falkesgaard
Bygningskonstruktør & Arbejdsmiljørepræsentant
Jeld-Wen A/S

EG Gruppen

Videokursus til den stressede medarbejder:
“Rigtig godt og relevant kursus til forebyggelse eller behandling af begyndende stress. Jeg tror, at dette HR-redskab kan være med til at plante nogle brugbare værktøjer hos medarbejdere, som skal have hjælp i forhold til at skabe bedre struktur i en presset hverdag. Onlinekurset er desuden formidlet tilgængelig og let for alle, og jeg kan godt lide Klausen HR’s tilgang til emnet stress.”

Videokursus til ledere:
“Kan sammenlignes med en komprimeret Maggi-terning – kurset indeholder det, som en leder skal vide om stress. Endda med en relativ lille indsats på 15 minutter om dagen i en uges tid. Det vil langt de fleste ledere kunne få stor glæde af.”

Dorte Haslev Sørensen
HR Business Partner
EG A/S

KLAUSEN-forløb giver besparelser

2.000.000 kr.

Det er den samlede årlige besparelse, ved at lade KLAUSEN håndtere jeres 10 mest komplicerede sygefraværssager.

KONTAKT OS