Referencer 2021-05-05T10:26:27+02:00

Referencer

Vores arbejde skaber resultater i din virksomhed

KONTAKT OS

Vi er ikke bange for at sælge os selv på effekten af vores arbejde,
og det ved vores eksisterende kunder

”KLAUSEN samtaleforløbene har været meget mere konkrete end andre forløb.

Det er mit indtryk, at KLAUSEN hurtigt finder ud af hvad problemet er, uanset om det er sygefraværs- eller performance-samtaleforløb vi har fået fra KLAUSEN. Samtaleforløbene fra KLAUSEN er konkrete og fokuserede.”

Allan Nørgaard

HR Director

DS Smith A/S

“Rigtig godt og relevant kursus til forebyggelse eller behandling af begyndende stress. Jeg tror, at dette HR-redskab kan være med til at plante nogle brugbare værktøjer hos medarbejdere, som skal have hjælp i forhold til at skabe bedre struktur i en presset hverdag. Onlinekurset er desuden formidlet tilgængelig og let for alle, og jeg kan godt lide Klausen HR’s tilgang til emnet stress.

Kan sammenlignes med en komprimeret Maggi-terning – kurset indeholder det, som en leder skal vide om stress. Endda med en relativ lille indsats på 15 minutter om dagen i en uges tid. Det vil langt de fleste ledere kunne få stor glæde af.”

Dorte Haslev Sørensen, HR Business Partner, EG A/S

“ Overordnet har jeg været rigtig tilfreds med foredraget, som har sat nogle gode tanker i gang, ikke mindst om at få skabt en god struktur i sine indsatser.

Vi fik sat tingene i nogle kasser under foredraget, og vi har fået italesat alt relevant omkring struktur, om ikke at kunne nå alt. Kurt kommer og giver nogle konkrete eksempler og fremhæver mulige løsninger på nogle velkendte udfordringer.

Jeg har efter foredraget hørt flere have bedre fokus på struktur, balance og stress. Der har været mange gode snakke blandt tilhørerne efterfølgende. Det er ikke kun vores yngre medarbejdere der har taget strukturredskaberne til sig. Vores ikke helt unge medarbejdere, som selv har tillært sig forskellige strukturværktøjer, de har også taget det til sig.

Jeg er meget tilfreds med foredraget og med udbyttet derfra.”

Jeppe Udklit Svendsen, Service Development Manager, CBS

“Et super veltilrettelagt og nemt tilgængeligt materiale. Har aktivt anvendt kurset i forbindelse med en medarbejder som udviste stress symptomer men som ikke anså sig selv for stresset. Ved hjælp af tekniker og det spørgeskema som fulgte med kurset blev medarbejderen og jeg enige om et forløb hvor medarbejdere talte med en stress coach og der ser således ud til at der ikke bliver behov for sygemelding.”  

Heidi Kristoffersen, Head of Project Management, Charlie Tango (en del af KMD A/S)

“Der kommer et rigtig godt budskab igennem i videokurset. Det er meget operationelt brugbart f.eks. kan du høre budskabet igen og igen. Super godt at stress-pensummet er blevet så let tilgængeligt og at du efter din første gennemgang af kurset f.eks. kan høre det i bilen som podcast.

Det har været rigtig fint at gennemføre denne proces med alle mine ledere: Videokursus 15 minutter om dagen i 5-10 dage derefter ledermødedrøftelser og one-to-one sparringssamtaler med ekstern rådgiver fra Klausen HR.

Fremover vil vi repetere videokurset en gang imellem samt det er desuden oplagt, at man som leder gennemgår kurset igen forud for at man skal afvikle one-to-one samtaler med sine medarbejdere eller inden man har en samtale med en medarbejder hvor man tænker der kan være noget.

Derudover giver det mig også en ide om at mine ledere er bedre rustet til at passe på sig selv, samt være i stand til at sige hvis de føler det er ved at gå den forkerte vej.

Det er bestemt alle pengene værd.”

Michael Frank Christensen, Vice President, EG A/S

”Vi ville gerne give vores medarbejdere nogle værktøjer til at håndtere stress og også spotte det, da der i dag er der generelt flere og flere der bliver ramt af stress.

Samarbejdet med KLAUSEN er håndteret professionelt og vores aftaler bliver altid overholdt. I forbindelse med foredraget vil jeg sige, at vi fik forventningsafstemt inden og i god tid, og KLAUSEN har sendt materiale ud til lederne, som lovet efterfølgende. Der er ikke noget at komme efter – en aftale er en aftale.

I KLAUSEN har vi har en uvildig backup, som vi altid kan trække på med kort varsel, såfremt vi har en medarbejder, der er stressramt eller i øvrigt har det svært. Det giver os en tryghed, at vi ved, at vi kan trække på KLAUSEN, og vi ved det bliver håndteret professionelt.

Jeg synes Kurt præsterede at holde foredraget på en rigtig fin måde med humor og lidt provokation. Efter foredraget kunne jeg også høre at nogle af vores medarbejdere begyndte at bruge OneNote mere, så Kurt har helt sikkert givet dem noget at tænke over.

Derudover har Kurt stor erfaring og særlige kompetencer indenfor stress. Han ved, hvad der virker i forhold til at få medarbejdere hurtigt tilbage på arbejdet. I forløbet får vi som virksomhed en føling med hvordan det går, da KLAUSEN giver en indikation af om det går fremad eller tilbage undervejs.”

Dorthe Kraglund

HR Specialist

Ergonomic Solutions A/S

Logo af Kriminalforsorgen
“Jeg har arbejdet sammen med Kurt og Klausen HR gennem flere år i forbindelse med nedbringelse af langtidssygefraværet i Kriminalforsorgen. Det har været et effektfuldt samarbejde hvor Kurt og hans metoder har vist evnen til at fastholde medarbejdere – samtidig med at varigheden af langtidssygefravær blev nedbragt – bedre end daværende andre eksisterende værktøjer i Kriminalforsorgen. Langt hovedparten af de medarbejdere der gennemførte et Klausen-forløb har været tilfredse med konceptet.”

Ask Gielfeldt Petersen
Chef for sygefraværshed
Kriminalforsorgen

AVK

“Hos AVK International er forandringer, optimeringer og effektiviseringer af produktionen, ligesom hos mange andre danske virksomheder, en del af hverdagen. Hvis vi som virksomhed skal lykkes i et konkurrencepræget og globalt marked er det alt afgørende at vores medarbejdere er fit for fight og tilstede på arbejdet.

Som en del af vores CSR arbejde vil vi strække os langt for at få en medarbejder tilbage på arbejde. Helt konkret har vi haft en medarbejder, som var udsat for en arbejdsulykke.

Vi tilbød medarbejderen et behandlingsforløb hos KLAUSEN – dette takkede medarbejderen ja til.

Via et behandlingsforløb, som havde en varighed på lidt over en måned, kom medarbejderen ikke blot tilbage på arbejde (dog i første omgang på nedsat tid) – det var ligeledes en mere motiveret medarbejder, som vi fik tilbage. Hertil kommer, at medarbejderen igennem processen med konsulenten fra KLAUSEN tillærte sig nogle af de personlig færdigheder, vi som virksomhed sætter stor pris på – nemlig at medarbejderen overfor sin leder selv opfordrer til at forventningsafstemme i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsmængde – dette kan jeg takke den proces vores medarbejder, har gennemført sammen med KLAUSEN.

Det er min vurdering, at hvis medarbejderen ikke havde gennemført forløbet hos KLAUSEN, så ville vi ikke have en lige så værdifuld medarbejder nu, som vi rent faktisk har fået.”

Carsten Tønnes
Plant Manager
AVK International A/S

Hydra Grene

”Eftersom KLAUSEN HR har hjulpet os med at løse nogle opgaver blandt individuelle medarbejdere, var det min idé at jeg ville sprede nogle af de samme redskaber ud i ledergruppen, via KLAUSEN HRs foredrag, så de også kunne bruge dem, og se hvordan man løser og spotter problemerne.

Det er dejligt at have en ekstern, der kan komme ind og hjælpe ved nogle af de problemer, der kan være svære, f.eks. der, hvor der er kollegiale bånd. Der virker det rigtig godt, at der kommer en ekstern, som har speciale i at løse nogle af de problematikker.

KLAUSEN HRs foredrag gik rigtig godt og var en øjenåbner for mange og har resulteret i, at folk har fået noget opmærksomhed for en prioriteret rækkefølge over, hvad de skal tage fat i.”

Henrik Sillesen
Vicedirektør
Hydra-Grene A/S

“Jeg er rigtig glad for at have gennemgået kurset. Jeg har fået nogle gode anvisninger på hvordan jeg bedst afstresser medarbejdere, nye spørgeteknikker, ideer til handlingsplaner for hurtig tilbagevenden samt en dybere forståelse for 60/40 årsagssammenhæng privat/arbejde. Tankegangen med at sende medarbejdere hjem bliver der gjort op med.

Hele kurset er meget gennemarbejdet og lige til at gå til. Jeg skrev notater til det hele, som det blev anvist. Jeg brugte kurset lidt som en pause i arbejdsdagen og så var det rart at man vidste hvor lang tid det ville tage, før man gik i gang. Det virker rigtig godt, at man kan gå tilbage i kurset, hvis man lige bliver forstyrret. Kurset har givet mig en anden måde at tænke på i forhold til stress. Især på hvordan jeg skal stille spørgsmålene anderledes og vigtigheden af dette.

Kurset har således givet mig nogle uundværlige pointer i mit daglige arbejde som HR-medarbejder, som jeg kan bruge til at give endnu bedre rådgivning til lederne hos os. Hvis en leder får stresssymptomer, så vi jeg helt klart anbefale vedkommende et videokursus fra Klausen HR.”

Mette Østergaard, Culture & People Manager, PWT Group

“Jeg har set KLAUSEN sygefraværsbehandling som et spændende koncept i arbejdet med både CSR og bedre bundlinje. Konkret har jeg afprøvet konceptet med meget positive resultater. Kurt er på alle måder en inspirerende samarbejdspartner.”

Christian Christensen

CFO

Zupa Recommended A/S

Stofa

“Processen har været lidt af en øjenåbner og gjort forandringsarbejdet i afdelingen væsentlig lettere. Det har været særdeles brugbart at få en ekstern rådgiver fra KLAUSEN ind over forandringsprocessen i afdelingen på denne måde, både for medarbejderne og lederne. Efter gennemført KLAUSEN-workshop i afdelingen er der endvidere som ønsket kommet langt mere ro i afdelingen.”

Vibeke Thougård Nielsen
Chef, Planlægning og Koordinering, Operations
Stofa A/S

”Jeg har altid tænkt på ”hele virksomheden” i min tilgang til beslutninger i de forskellige roller jeg har haft i min karriere. Derfor var det også naturligt, at jeg gradvist bevægede mig opad i organisationen. I forbindelse med det sidste trin fra COO til CEO, modtog jeg et samtaleforløb med Kurt S Klausen fra KLAUSEN HR. Det er nu 14 måneder siden, at vi startede samtaleforløbet. I skrivende stund, har jeg været CEO i 5 måneder.

Samtaleforløbet understøtter, udvikler og klarlægger min profil også i forhold til min nye rolle som CEO.

KLAUSEN HR har givet mig en række gode redskaber til brug i min nye rolle. Nogle af redskaberne fik jeg præsenteret relativ tidligt i processen, hvilket over den lange bane viste sig at være yderst relevant. På den måde gik jeg mere oplyst ind i min nye rolle. Man bliver nemt relativt hurtigt suget ind i hverdagen. Samtaleforløbet har givet mig nogle friske øjne på min person såvel som på organisationen, hvilket har hjulpet mig. Det var godt set af min chef at købe dette udviklingsforløb. Udviklingsforløbet med KLAUSEN HR har haft rigtig god effekt. Det har været en medvirkende årsag til at min rejse fra COO til CEO er lykkedes så godt.”

Esben Aabenhus, CEO, WhiteAway Group

“Videokurset ”Lederens værktøjskasse” har givet mig nogle gode redskaber bl.a. i forhold til at huske at opholde sig nok i ”strategirummet”. Det har givet mig mere overblik og overskud.

Kurset har givet mig et rigtig stort udbytte. Eksempelvis 4. kapitel i kurset ”Sådan holder du en medarbejder på toppen” Her gik der et lys op for mig. Jeg har efter at have gennemgået dette kapitel, brugt to dage på at forbedre mine strukturer, som anvist i kapitlet. Det fungerer 200% bedre for mig nu. Jeg har bl.a. lavet en ny opsætning i Outlook, hvilket har gjort, at jeg kommer igennem flere mails om dagen end tidligere.”

Lene Kirkegaard, Manager

“Simplificerede, håndgribelige og faktuelle redskaber lige til at tage i anvendelse. Det bliver aldrig for teoretisk. Øvelserne og tiden til refleksion, det kunne jeg også godt lide. Jeg har efter at have gennemgået kurset forbedret min struktur og mailkommunikation. Det var desuden fedt at arbejde med min livsplan. Kurset har således givet mig nogle brugbare redskaber samt noget selvindsigt.”

Morten Breuning, Sales Manager

“For mig lige nu at se, var pointerne rigtig gode bl.a. emnerne om forandringer f.eks. det med ”tilgangen med at medarbejderen er eksperten” – den tilgang til forandringsledelse ligger op af min ledelsesstil. Godt at jeg kan bruge podcastversionen, når jeg f.eks. kører i bil. Jeg er også blevet mindet om, at jeg skal arbejde yderligere på min mailhåndtering.

Afkodning af en potentiel stresset medarbejder – potentielt stress – i den forbindelse var kurset lidt af en øjenåbner f.eks. ”….man skal ikke tolke på en medarbejder” denne metode har jeg fået en nysgerrighed i forhold til anvendelsen af.”

Tom Søndergaard Pedersen, Manager

“Jeg har som leder efterhånden været på kurser nogle gange. Dette her e-læringskursus er til sammenligning mere konkret. Sidste gang var jeg var på kursus brugte vi 4 timer + kørsel og det var samme emne. Kurset var et fysisk kursus og foregik gruppevis. Det gav slet ikke så meget som dette her kursus. Med dette kursus kan jeg sidde hjemme og det er noget helt andet.

Min første tanke jeg fik da jeg startede på kurset var; ”hey det her er noget jeg kan bruge.”

Fint at blive mindet om hvad jeg egentlig signalerer som leder. Jeg vil helt sikkert vende tilbage til kursusmaterialet, når jeg har brug for det fremover. Derfor er det super godt, at jeg fremover kan tilgå materialet efter behov.

Sparringssamtalen efter endt kursus satte også en masse brugbare tanker i gang.”

Jens Randrup, Manager

“Jeg har været glad for, at det er så håndgribeligt og at det blot kræver en kort tids indsats pr. dag.

Kurset tager maksimalt 15 minutter om dagen og er således muligt, at presse ind i en ellers travl hverdag. Meget konkret forløb og med gode eksempler undervejs.

Jeg har igennem kurset fået øjnene op for, at jeg skal have skabt endnu mere struktur og samtidigt forsøge at skabe en struktur hvor jeg stadig kan være tilgængelig for medarbejdere/kollegaer i det omfang, som er nødvendigt for forretningen. God øjenåbner at få basisstrukturdokumenterne. Hvad er det for nogle forstyrrelser jeg oplever i min arbejdsdag? = indsamle flere data og bruge de data til strukturforbedringer.

Den anviste spørgeteknik overfor medarbejdere er jeg klart blevet inspireret af og føler mig nu klædt på til, at kunne håndtere stress blandt medarbejder og gribe ind langt tidligere i forløbet.”

Michael Nielsen, Manager

KLAUSEN-forløb giver besparelser

2.000.000 kr.

Det er den samlede årlige besparelse, ved at lade KLAUSEN håndtere jeres 10 mest komplicerede sygefraværssager.

KONTAKT OS