Portalløsning 2021-07-12T13:44:12+02:00

Online portalløsning

Et gennemtestet HR-værktøj

KONTAKT OS
SE REFERENCER

ET HR-VÆRKTØJ SKABT TIL DIN ARBEJDSPLADS

KLAUSEN

Klausens online videokursus er et håndgribeligt og fleksibelt kursus til behandling og forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Hos Klausen har vi med vores professionelle baggrund skabt en behandlingsforløb mod stress med en beviselig effekt.

 • baseret på 1000 samtaleforløb med stresssygemeldte
 • skabt over 2 års test af læringsmetode, redskaber og øvelser
 • tager hensyn til arbejdsgivers ressourcer og tud

KLAUSEN PLATFORMEN

Vi tilbyder

Platformen er en værktøjskasse, der gør ledere og medarbejdere i stand til at forebygge og spotte symptomer på stress.

Kursusindholdet er en kombination af videoer og podcast, som kan ses, når det passer naturligt ind i arbejdsdagen.

Det indeholder følgende:

Klausen platformen indeholder:

 • Videokursus til medarbejdere
 • Videokursus til ledere
 • Podcast version af begge kurser
 • Både på dansk og engelsk
 • 7 lektioner á 2,5 til 11 minutters varighed
 • Øvelser efter hver lektion
 • E-bog i stresshåndtering
 • Certifikat på gennemførelse af kurset til LinkedIn og CV

Certifikat for tryghed og arbejdstrivsel

Når ledere og medarbejdere har gennemført alle elementer i videokurset, tildeles et certifikat for kurset.
Dette certifikat kan både bruges til LinkedIn og personligt CV, sÅ virksomheden kan vise sine kompetencer inden for forebyggelse og håndtering af stress.

Virksomheden får desuden et Tryghed & Arbejdstrivsel Certifikat til brug ved ophængning på arbejdspladsen samt opsætning i stillingsannoncer og på jeres site m.m.

Fordele:

 • I kan tiltrække de nødvendige/bedste medarbejdere i fremtiden
 • Få en præmiebesparelse på sundhedsordning næste gang denne skal forhandles
 • Få dækket noget af udgiften til processen hos jeres sundhedsordning
 • Åben dialog og fællessprog om stress, trivsel og tryghed

TO KURSER – HVAD ER FORSKELLEN?

Medarbejderkursus

– til den stressramte

 • Et medarbejderkursus er til den stressede medarbejder, der har brug for konkrete redskaber til at bekæmpe og forebygge stress.

Lederkursus

– Kursus i stresshåndtering til lederen

 • Lederkurset er skabt til lederen, som ønsker at sikre sine medarbejders trivsel, nedbringe sygefravær og lære at spotte og håndtere stress.
 • Det er vigtigt, at hvis lederen selv er stresset, så skal han/hun tage kurset til stressramte.

SÅDAN INTEGRERES PLATFORMEN I VIRKSOMHEDEN

 • Kurset tages 10 minutter dagligt uden forstyrrelser eller stop i 5 dage.
 • Gennemføres 2 gange for optimal effekt. Herefter løbende efter behov.
 • Vi anbefaler, at samtlige kontoransatte har adgang til det relevante kursus, så alle diskret kan tilgå det, straks behovet er der.
 • For bedst effekt skal der være ambassadører i alle afdelinger, som har gennemgået og bestået kurset.
 • Alle ledere i virksomheden skal have gennemført kurset inden en given dato.