Konsulenter 2020-09-16T14:35:29+02:00

Konsulenter

Klausen HR består af ti kompetente arbejdspsykologiske
konsulenter med speciale i sygefravær.

Kontakt os

VI STILLER HØJE KRAV TIL OS SELV

Vi er fordelt over hele Danmark, og alle er specielt uddannede i at hjælpe sygemeldte tilbage på jobbet.

Alle vores arbejdspsykologiske konsulenter har minimum 10 års erfaring i at arbejde med sygefraværende medarbejdere.

Psykologuddannelsen indeholder ingen praktisk undervisning i psykoterapi. Derfor har vi også en uddannelse som specialister i psykoterapi.

Derudover er alle KLAUSENs konsulenter også EMDR-terapeuter – en teknik, der er anerkendt af WHO som en af de bedste behandlinger til posttraumatisk stress.

DERFOR VIRKER SAMTALEFORLØBENE HOS KLAUSEN HR

At gå i psykoterapi er at arbejde med sig selv – hvilket nogle gange er rigtig hårdt. Derudover er der tale om et samarbejde, og derfor er det vigtigt, at vi sammen finder en passende måde at gøre det, der skal til. Vi lægger stor vægt på humor såvel som alvor. Når der skal arbejdes med noget vanskeligt, kan humoren nogle gange være hjælpsom.

Der har de senere år været en del tale om evidensbaseret psykoterapi, og der har været forsøg på at bevise, at et givent problem bedst behandles med én bestemt terapiform. Ser man imidlertid nærmere på forskningen i psykoterapi, opdager man:

  • at der ikke er ret stor forskel på, hvor godt de forskellige terapiformer virker
  • at der er op til otte til ti gange så stor forskel på, hvem der udfører behandlingen, som der er forskel på, hvilken terapiform, der vælges

Kort sagt er det langt vigtigere at få hjælp hos en dygtig terapeut, end hvilken form for psykoterapi der anvendes.

For Klausen HR er det vigtigt at lære den enkelte medarbejder at kende – ikke blot dette menneskes problemer, klager og symptomer. To mennesker med tilsyneladende ens symptomer kan have behov for forskellig behandling. Derfor skræddersyr vi altid en passende behandling på baggrund af medarbejderens livshistorie og det indblik, vi får af personen over for os.

Vores konsulenter har erhvervet en bred erfaring gennem deres forskellige ansættelser i såvel privat praksis som konsulenter for forskellige offentlige myndigheder.

I vores psykoterapeutiske arbejde lægger vi vægt på medarbejderens livshistorie, på en god relation og på medarbejderens følelser. Men selvom fortiden er vigtig, udspiller problemerne sig i nutiden. Derfor er det vigtigt at fokusere på det aktuelle og på, hvordan den enkelte medarbejder selv bidrager til opretholdelsen af sine problemer. Det er vanskeligt at ændre på andre, og udgangspunktet for psykoterapi bør altid være, hvad medarbejderen selv kan og vil ændre ved sit liv.

INVESTER I GODE MEDARBEJDERE

Klausen HR skaber trivsel og sunde medarbejdere med lavt sygefravær.

KONTAKT OS