Faglig tryghed 2021-02-26T08:52:38+01:00

Faglig tryghed 

Hos KLAUSEN er I i trygge hænder

Kontakt os

Faglig tryghed på Klausen HR

Personer, der forebygger stress med vores videokurser har 90% nedsat risiko for at gå ned med stress. Det viser opgørelser over de første 500 kursister, som har gennemført vores kurser. Så hvad er det, der gør Klausens kurser så effektive?

Vi vil gerne fremhæve tre ting:

  • Vores kurser er baseret på praktisk erfaring

Forskning viser, at erfaring og klinisk arbejde er en af de vigtigste faktorer for effektiviteten af behandling og forebyggelse af stress. Einar Balvin Baldursson (cand.psych. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet) siger det på denne måde: “Praktiske og kliniske erfaringer viser, hvad der virker. Bagefter forsøger man at finde forklaringer eller teorier på dette”. Vores videokurser bygger på mere end blot teorier og tykke bøger, de bygger på personlige samtaler med over 1000 stressramte personer, der alle har været med til at skabe det indhold, som er pensum i Klausens kurser.

  • Vi giver konkrete værktøjer og øvelser

Noget af det som er fælles for næsten alle stressramte er, at de mangler konkrete værktøjer til at hjælpe dem videre fra en stressbelastning. Vores kurser er fyldt med guides, planer og øvelser, hvilket giver handlekraft og øger motivationen for at arbejde med belastningen. Undersøgelser viser, at øvelser gør, at man bedre husker de ting, man lærer, og at man gennem aktiv bearbejdning af materiale forankrer og forbinder den nye viden med viden man allerede har og bruger. En sådan forbindelse af ny og eksisterende viden hjælper hjernen med at få den nye viden i brug hurtigere og nemmere.

  • Kurserne er online videoundervisning

Vi har helt bevidst valgt at lave videokurser, da de har en masse fordele frem for traditionelle samtaler eller traditionel undervisning:

  • Ved at kombinere forskellige teknikker i vores kurser, kan vi tilgodese forskellige læringsstile. Videokurserne aktiverer både den auditive og visuelle deltager gennem lyd og billeder/tekst, og deltageren med en mere taktil læringsstil bliver inddraget gennem opfordringen til at tage noter og aktivt udføre øvelser undervejs.
  • Man har I behandling af stress længe vidst, at effekten af behandlingen afhænger af de ting der sker mellem behandlingerne, ikke i den tid selve behandlingen foregår. Vi opfordrer til at deltagerne ser afsnittene hen over en tidsperiode, så de derved når at bearbejde og arbejde med de ting de lærer i kapitel 1 inden de går i gang med kapitel 2 osv. Dette sikrer at deltagerne begynder at ændre deres vaner og tankemønstre gradvist gennem forløbet.
  • Et af de mest gennemgående og indgribende symptomer på stress er koncentrationsbesvær. Langt de fleste stressramte personer oplever dette, og det er vigtigt at tilgodese i en behandling. Vores videokurser er inddelt i små kapitler og er derved overskuelige og let tilgængelige for en stresset hjerne. De kan tilmed ses igen og igen eller sættes på pause hvis der skulle være behov for gentagelser eller hvil.
  • Videokurserne er fleksible. Deltagerne kan logge på hvor de vil, og hvornår de vil. De kan tilmed lytte til videoerne som podcast, hvilket giver yderligere muligheder for en smidig deltagelse.

Kan man virkelig undvære den personlige kontakt og samtale i noget så personligt som en stressbelastning? Ja, i de fleste tilfælde kan man både forebygge og behandle stress uden en fysisk kontakt. Dog anbefaler vi, at der ved svære stresstilfælde også afholdes samtaler med en konsulent, da vores erfaringer er, at en kombination af videokurser og samtaler har den bedste effekt ved svær stress. Denne kombinationsbehandling virker bedre end blot samtaleterapi eller gruppeterapi, bl.a. grundet ovennævnte punkter.

TRYGHED SKABER GOD DIALOG

Alle oplysninger fra medarbejderen behandles fortroligt i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Alle KLAUSENs konsulenter har fuld tavshedspligt, så alt, hvad medarbejderen fortæller, for­bliver mellem medarbejderen og os. Ingen fortrolige oplysninger videregives uden medarbejderens accept.

Alle KLAUSENs konsulenter er højtuddannede arbejdspsykologiske konsulenter med speciale i sygefraværsbehandling. Samtidig er det vigtigt for os at understrege, at vores rådgivning ikke erstatter lægelig rådgivning, men er et effektivt supplement til denne.

INVESTER I DINE GODE MEDARBEJDERE

KLAUSEN skaber trivsel og sunde medarbejdere med lavt sygefravær.

KONTAKT OS